Enkelte reisende kan få innreise til denne destinasjonen, veiledning kreves.

COVID-19 har endret internasjonale reiser. Innreiseregler forandrer seg kontinuerlig.

Vårt nye Guided-Entry Visum får deg dit du trenger å være.

Med vårt Guided-Entry visum er Comet i en unik posisjon til å vurdere din mulighet til å kvalifisere for visum til dette reisemålet, lede deg gjennom søknadsprosessen og hjelpe deg med å forberede nødvendig dokumentasjon. Du kan være sikker på at Comet hjelper deg å komme dit du trenger å være.

Vårt Guided-Entry visum inkluderer:

  • En personlig vurdering av om du kvalifiserer for visum
  • Rådgivning i alle steg i søknadsprosessen, inkludert tolkning av kompliserte offentlige dokumenter og hjelp med å oppnå disse
  • Hjelp av våre erfarne rådgivere, med en kontaktperson som vil styre prosessen fra start til slutt

Neste steg

Legg inn din bestilling nå, og en av våre Guided-Entry visumkonsulenter vil ta kontakt med deg innen 60 minutter for å gå gjennom dine reisebehov.

Begynn din søknadsprosess ved å legge inn din bestilling eller ved å ringe oss på 47 21 54 40 76