Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

Disse retningslinjene for personvern gjelder for CIBT Inc., dets datterselskaper og alle varemerkene i CIBTs og Newland Chases merkevareporteføljer (samlet kalt «CIBT», «vi», «vår» eller «oss»). CIBT og Newland Chase forplikter seg til å gi kundene våre en fremragende service. En del av denne forpliktelsen er at vi tar den tilliten våre kunder og besøkende på nettstedet viser oss svært alvorlig. Vi erkjenner at det er vårt ansvar å sørge for ditt personvern og å informere deg om prosessene våre for innsamling av informasjon gjennom retningslinjene våre for personvern. Våre retningslinjer for personvern inneholder informasjon om:

 • informasjonen vi samler inn
 • hvordan informasjonen vi samler inn brukes
 • CIBTs og Newland Chases erklæringer om overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR)
 • hvordan vi samler inn informasjon
 • hvordan CIBT og Newland Chase beskytter informasjonen din
 • hvordan ytterligere kommunikasjon velges bort
 • hvordan CIBT og Newland Chase kontaktes
 • koblinger til andre nettsteder
 • CIBTs og Newland Chases standpunkt til innsamling av personopplysninger fra barn
 • ansvarsfraskrivelse

CIBT og Newland Chase forbeholder seg retten til å når som helst endre disse retningslinjene for personvern. Hvis vi gjør endringer som forandrer måten vi samler inn, bruker eller deler personopplysninger på, vil vi legge inn disse endringene i disse retningslinjene for personvern. Du bør gjennomgå disse retningslinjene for personvern regelmessig for å holde deg oppdatert om de nyeste retningslinjene og prosessene våre. Vi vil angi ikrafttredelsesdatoen for den nyeste versjonen av våre retningslinjer for personvern til slutt i disse retningslinjene for personvern.

I noen tilfeller engasjeres vi direkte av selskaper eller forretningsgrupper og dette fører til behandling av informasjon om deres ansatte på forespørsel fra dem. Der vi refererer til «arbeidsgiver» nedenfor, viser det til slike situasjoner der selskaper eller andre forretningsgrupper har engasjert oss til å gjøre noe. Hvis du ønsker det, kan du når som helst ta opp bekymringer du måtte ha direkte med arbeidsgiveren din, der det er aktuelt.

Informasjonen vi samler inn

Når du bruker nettstedene og/eller tjenestene våre, kan vi samle inn og be om informasjon fra deg og/eller arbeidsgiveren din, som inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, sivilstand, passnummer, ansettelseshistorikk, utdanning, skattemessige status, ansattnummer, jobbtittel og -funksjon, expat-status, e-postadresse samt betalings- og transaksjonsinformasjon for faktureringsformål. Der det er nødvendig for tjenesten, samler vi inn visse personlige dokumenter slik som passkopier, utdanningsdokumenter, CV-er, fødselsattester og andre dokumenter.

Hvis CIBT og Newland Chase håndterer et spørsmål om visum eller immigrasjon for deg, kan du bli bedt om ytterligere informasjon gjennom mottakerlandets søknadsskjemaer. Denne ytterligere informasjonen kan omfatte elementer som f.eks. informasjon om deg personlig og familien din, utdanning, ansettelseshistorikk, reisehistorikk og økonomisk dokumentasjon. Alt etter kravene fra gjeldende visumgivende eller statlige myndigheter kan slike ytterligere sensitive opplysninger inkludere etnisitet, rase, religion, fagforeningsmedlemsskap, helserelatert informasjon, biometriske data samt informasjon om kriminelt rulleblad.

Andre opplysninger vi samler inn kan inkludere markedsføringsinformasjon og informasjon om nettbaserte interaksjoner, for eksempel:

 • data fra markedsføringslister, forbrukerundersøkelser eller offentlig tilgjengelig informasjon.
 • unike ID-er, for eksempel en informasjonskapsel plassert på en datamaskin, mobil- eller enhets-ID.
 • internett-protokolladresse («IP-adresse»)
 • informasjon om en enhet, f.eks. informasjon fra HTTP-overskrifter eller andre internettbaserte overføringsprotokollsignaler, nettleser eller enhetstype og -versjon, operativsystem, brukeragentstrenger og informasjon om eller fra tilstedeværelse eller bruk av «apper» på mobile enheter.
 • nettsøkeord en forbruker brukte for å finne og navigere til et nettsted.

I mange tilfeller, slik som visumforlengelser, permanent oppholdstillatelse og andre tilfeller knyttet til endringer i ansettelsesforhold, krever tjenestene vi leverer også oppfølgingstjenester. Hvis en slik oppfølging kreves, brukes informasjonen vi har samlet inn tidligere til å levere de ytterligere relaterte tjenestene vi har blitt engasjerte for å utføre.

Hvordan informasjonen brukes

Vi selger ikke personopplysningene dine til noen tredjeparter. I tillegg vil ikke CIBT og Newland Chase dele opplysningene med noen tredjeparter, med mindre noe annet er angitt i disse retningslinjene for personvern.

CIBT og Newland Chase kan dele personopplysninger med tredjeparter for de følgende formålene:

 • For å gjennomføre din visum-, dokumentlegaliserings- eller immigrasjonsprosessforespørsel slik at vi kan levere visum- og immigrasjonstjenester til deg og familien din, inkludert formidling av informasjon til offentlige myndigheter i form av søknader, fotografier og begjæringer om visumforespørsler og/eller immigrasjonsstøtte. Dette kan innebære å utlevere sensitive opplysninger som er nødvendige for immigrasjonsprosessforespørselen til visumsøknadssentre, logistikkselskaper, invitasjonsleverandører og/eller oversettere/sakførere.
 • Dele data med selskaper som leverer tjenester for å bistå oss med våre forretningsaktiviteter knyttet til utførelse av visum- og immigrasjonsforespørsler.
 • For å forbedre produktene og tjenestene våre, gi en uovertruffen kundeservice og identifisere markedsmuligheter
 • For å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter i henhold til lovbestemte krav, inkludert for å overholde krav relatert til nasjonal sikkerhet og lovhåndhevelse

CIBT og Newland Chase kan også bruke opplysningene til å kommunisere med deg direkte via spørreundersøkelser, e-post eller brevpost, for eksempel for å informere deg om nyheter av interesse og kommende arrangementer som kan være av interesse for deg, eller for å diskutere visum- eller passforespørselen eller immigrasjonssaken din med deg. Vi kan også bruke e-postadressen din til å sende deg påminnelser om utløpende visa, pass eller immigrasjonsstatus. Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne informasjonen, se delen «Hvordan velge bort ytterligere kommunikasjon» nedenfor.

Personvernerklæring for innbyggere i California

Denne personvernerklæringen for innbyggere i California supplerer våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler og gjelder kun for forbrukere i California. Denne erklæringen gjelder ikke for (i) vårt personale eller (ii) personale som jobber på vegne av forretningspartnerne våre.

Denne personvernerklæringen anvender visse begreper som har de betydningene som er angitt i Californias «Consumer Privacy Act»-lov fra 2018 og de tilhørende implementerende forskriftene («CCPA»). Forbrukere med funksjonshemninger kan få tilgang til denne erklæringen i et alternativt format ved å sende en e-post til[email protected].

Varsel om innsamling og bruk av personopplysninger

Vi kan samle inn og bruke følgende kategorier av personopplysninger om deg som beskrevet nedenfor.

 • Personlige identifikatorer, slik som et virkelig navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, elektronisk identifikator, internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer eller andre lignende identifikatorer. Vi kan få denne informasjonen fra (1) deg, når du bruker nettstedet vårt og sosiale medieplattformer eller på annen måte kommuniserer med oss; (2) offentlig tilgjengelige databaser; (3) felles markedsføringspartnere og arrangementssponsorer, når de deler informasjonen med oss; samt (4) henvisningskilder. Vi kan dele denne informasjonen med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å levere produktene og tjenestene våre til deg og administrere forholdet vårt til deg.
 • Informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg, slik som bestillingsinformasjon og betalings-, kreditt- og transaksjonsinformasjon for faktureringsformål. Vi kan få denne informasjonen fra deg og dele den med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å levere produktene og tjenestene våre til deg og administrere forholdet vårt til deg.
 • Kommersiell informasjon, inkludert produkter eller tjenester som er kjøpt, anskaffet eller vurdert; samt andre kjøpshistorikker eller -tendenser. Vi kan få denne informasjonen fra deg og dele den med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å levere produktene og tjenestene våre til deg og administrere forholdet vårt til deg.
 • Aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper, slik som nettleserhistorikk, søkehistorikk og informasjon om interaksjonen din med et nettsted, en applikasjon eller en annonse på internett. Vi kan få denne informasjonen fra deg samt gjennom bruk av nettsteds- eller appbaserte informasjonskapsler og nettsignaler. Vi kan få denne informasjonen fra deg og dele den med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å levere produktene og tjenestene våre til deg og administrere forholdet vårt til deg.
 • Geolokasjonsinformasjon. Vi kan få denne informasjonen fra deg og enhetene dine gjennom ulike posisjoneringsteknologier (f.eks. GPS) og dele den med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å levere produkter og tjenester til deg basert på hvor du befinner deg geografisk.
 • Fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon. Vi kan få denne informasjonen fra deg, stillingsrekrutterere og henvisningskilder når du søker om jobb hos oss eller blir ansatt av oss. Vi kan bruke og dele denne informasjonen med leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som å administrere personalaktivitetene våre eller gjennomføre bakgrunnssjekker.
 • Slutninger som trekkes ut fra en hvilken som helst kategori av personopplysninger som er nevnt ovenfor for å opprette en profil om deg når det gjelder dine preferanser, egenskaper, psykologiske trender, tendenser, adferdsrelaterte holdninger, intelligens, evner og anlegg. Vi kan utvikle disse slutningene internt eller få denne informasjonen fra leverandører som leverer tjenester på våre vegne, slik som til oss i forbindelse med virksomheten vår.

Vi selger ikke personopplysningene dine for godtgjørelser i penger. Vi kan bruke kategoriene av personopplysninger som er oppført ovenfor til formålene som er beskrevet i våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. I tillegg kan vi bruke disse kategoriene av personopplysninger til visse forretningsformål som er spesifiserte i CCPA, som angitt i denne tabellen:

Forretningsformål Kategorier av personopplysninger
Utførelse av tjenester, inkludert vedlikehold eller service av kontoer, levering av kundetjenester, behandling eller utførelse av bestillinger og transaksjoner, verifisering av kundeinformasjon, behandling av betalinger, levering av reklame eller markedsføringstjenester, levering av analysetjenester eller levering av lignende tjenester. Personlige identifikatorer; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommersiell informasjon; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; samt slutninger.
Revisjon i tilknytning til en aktuell interaksjon med deg og tilhørende transaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, telling av annonsevisninger til unike besøkende, verifisering av plassering og kvalitet av annonsevisninger samt revisjon av overholdelse. Personlige identifikatorer; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommersiell informasjon; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; samt slutninger.
Kortsiktig, forbigående bruk, inkludert, men ikke begrenset til, kontekstuell tilpasning av annonser som vises som en del av samme interaksjon. Personlige identifikatorer; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommersiell informasjon; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; samt slutninger.
Oppdagelse av sikkerhetshendelser, beskyttelse mot ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig aktivitet samt straffeforfølgelse av de ansvarlige for denne aktiviteten. Personlige identifikatorer; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommersiell informasjon; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; samt slutninger.
Feilsøking for å identifisere og reparere feil som forringer eksisterende tilsiktet funksjonalitet. Personlige identifikatorer; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon.
Gjennomføring av intern forskning for teknologiske utviklings- og demonstrasjonsformål. Personlige identifikatorer; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; kommersiell informasjon; aktivitetsinformasjon fra internett og andre elektroniske nettverk og apper; geolokasjonsinformasjon; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; samt slutninger.
Gjennomføring av aktiviteter for å verifisere eller opprettholde kvalitet eller sikkerhet for en tjeneste eller enhet som er eid av, produsert av, produsert for eller kontrollert av oss, og for å forbedre, oppgradere eller utvikle tjenesten eller enheten som er eid av, produsert av, produsert for eller kontrollert av oss. Personlig kontaktinformasjon; informasjon som er nødvendig for å levere produktene og tjenestene våre til deg; aktivitetsinformasjon for internett og andre elektroniske nettverk og apper; fag-, ansettelses- og utdanningsrelatert informasjon; slutninger.

Vår tidligere innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger

Vi kan ha samlet inn og brukt personopplysningene dine, som beskrevet i avsnittet ovenfor, i løpet av 12-månedersperioden før datoen for denne personvernerklæringen. For hver kategori av personopplysninger som samles inn i løpet av 12-månedersperioden før denne erklæringens ikrafttredelsesdato, beskriver vi også ovenfor (1) kategoriene av kilder vi kan ha fått personopplysningene fra, samt (2) kategoriene av tredjeparter som vi kan ha delt informasjonen med.

I løpet av den foregående 12-månedersperioden kan vi ha utlevert hver av kategoriene av personopplysninger som er oppført ovenfor, til tredjeparter for et forretningsformål.

Californias personvernrettigheter for forbrukere

Du har visse valg vedrørende personopplysningene dine, som beskrevet nedenfor.

 • Tilgang: Du kan ha rett til, to ganger i løpet av en periode på 12 måneder, å be om personopplysningene vi har samlet inn, brukt og utlevert i løpet av de foregående 12 månedene.
 • Sletting: Du kan ha rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi har samlet inn fra deg.

For å sende inn en forespørsel om tilgang eller sletting, (i) send en e-post til [email protected] eller (ii) ring oss på: 1-800-929-2428.

For å beskytte personvernet ditt og holde personopplysningene dine trygge, vil vi iverksette tiltak for å bekrefte identiteten din før vi gir deg tilgang til personopplysningene dine eller utfører forespørselen din. Hvis du ber om tilgang til personopplysningene dine, kan vi kreve at du oppgir følgende informasjon: kontaktinformasjon, engangspassord, informasjon om dine interaksjoner med oss eller informasjon du har sendt inn. I tillegg, hvis du ber oss om å gi deg enkelte spesifikke personopplysninger, vil vi kreve at du signerer en edsvoren erklæring om at du er den forbrukeren hvis personopplysninger er gjenstand for forespørselen.

Hvis du utnevner en autorisert representant til å sende inn en forespørsel, vil vi kreve at den autoriserte representanten skaffer til veie enten (1) fullmakten fra deg som autoriserer den autoriserte agenten til å opptre på dine vegne, eller (2) den skriftlige fullmakten fra deg som gir den autoriserte agenten tillatelse til å be om tilgang til personopplysningene dine på dine vegne. Hvis den autoriserte agenten din gir oss din skriftlige fullmakt, vil vi også kreve at du bekrefter din egen identitet direkte overfor oss.

I forbindelse med forespørselen din må du:

 • Oppgi tilstrekkelig informasjon til at vi med rimelig sikkerhet kan bekrefte at du enten er personen vi samlet inn personopplysninger om, eller en autorisert agent.
 • Beskriv forespørselen din med nok detaljer til at vi kan forstå, evaluere og svare på den på en korrekt måte.

Hvis du velger å utøve noen av rettighetene du har i henhold til CCPA, har du rett til ikke bli forskjellsbehandlet av oss. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, kan vi belaste et rimelig gebyr for å etterkomme forespørselen din.

Barns personopplysninger

Vi selger ikke personopplysninger om mindreårige under 16 år uten en bekreftende tillatelse, hvis vi har faktisk kunnskap om personens alder.

Personvernrettigheter i henhold til avsnitt 1798.83 i Californias sivillovgivning («Shine the Light»)

Enkeltbrukere i California (som definert nedenfor) kan be om informasjon om våre utleveringer av visse kategorier av personopplysninger til tredjeparter (dvs. våre tilknyttede parter) for disse tredjepartenes direkte markedsføringsformål.

Som angitt ovenfor, kan vi utlevere personopplysninger til CIBTs og Newland Chases tilknyttede parter, som kan bruke disse opplysningene til alle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Siden separate rettssubjekter anses som «tredjeparter» i henhold til avsnitt 1798.83 i Californias sivillovgivning, og visse kommunikasjoner fra våre tilknyttede parter kan betraktes som å promotere tjenestene deres, oppgir vi følgende informasjon for innbyggere i California som har gitt oss sine personopplysninger under opprettelsen av eller i løpet av et etablert juridisk tjenesteforhold som primært har personlige, familie- eller husholdningsrelaterte formål («enkeltbrukere i California»).

Enkeltbrukere i California må sende forespørslene sine til oss enten via e-post til [email protected] eller brevpost til følgende adresse:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102, USA

Ytterligere informasjon om personvernerklæringen vår for California

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, kontakt oss på:

CIBT, Inc.
ATTN: Data Privacy Officer (Personvernombud)
1600 International Drive
Suite 600
McLean, VA 22102, USA

E-postadresse: [email protected]
Telefonnummer: 1-800-929-2428

Personvernrettigheter for innbyggere og brukere i Nevada

Du har rett til å instruere oss om å ikke selge personlig identifiserende informasjon som vi samler inn om deg på nettstedene våre eller andre nettbaserte tjenester, ved å sende oss en e-post på [email protected]. Denne informasjonen inkluderer: ditt fornavn eller første initial og etternavn i kombinasjon med personnummeret ditt; førerkortnummer, «Driver Authorization Card»-nummer eller ID-kortnummer; kontonummer, kredittkortnummer eller debetkortnummer i kombinasjon med en eventuell nødvendig sikkerhetskode, tilgangskode eller passord som ville gi tilgang til bankkonto; medisinsk identifikasjonsnummer eller et identifikasjonsnummer for helseforsikring; brukernavn, unik identifikator eller e-postadresse i kombinasjon med passord, tilgangskode eller sikkerhetsspørsmål og svar som ville gi tilgang til en nettbasert konto.

I tillegg kan du gå gjennom og be om at vi endrer personlig identifiserende informasjon som vi samler inn om deg på nettstedene våre eller andre nettbaserte tjenester, ved å sende en e-post til oss på [email protected].

Tjenesteleverandørene våre og andre tredjeparter kan samle inn personlig identifiserende informasjon om dine aktiviteter på nettet, over tid og på tvers av ulike nettsteder på internett eller nettbaserte tjenester, når du bruker våre nettsteder eller nettbaserte tjenester.

Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke selger din personlige identifiserende informasjon for godtgjørelser i penger.

Erklæringer om overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR)

Rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger: CIBT og Newland Chase samler inn og behandler personopplysninger for å gjennomføre din visum-, pass-, dokumentlegaliserings- eller immigrasjonsprosessforespørsel og kontrakten vår med deg. Denne informasjonen samles inn og behandles i samsvar med lokale lover, inkludert GDPR-forskrifter i EU og Sveits. For de enkeltpersonene GDPR gjelder for, samles generelle personopplysninger inn og behandles på grunnlag av kontrakten som er inngått eller vil inngås mellom oss, men de ytterligere sensitive personopplysningene samles inn og behandles med lovlig samtykke som rettslig grunnlag. Ved å sende inn bestillingen og gi ditt samtykke, gir du CIBT og Newland Chase de følgende rettighetene:

 • Retten til å samle inn personopplysningene dine
 • Retten til å behandle personopplysningene dine
 • Retten til å dele personopplysningene dine med tredjepartsleverandører og offentlige instanser ved behov, som for eksempel offentlige myndigheter, visumsøknadssentre, logistikkselskaper, invitasjonsleverandører og/eller oversettere/sakførere som er relevante for din tjenesteforespørsel.

Du beholder retten til å tilbakekalle samtykket ditt når som helst.

Retten til å få personopplysningene dine slettet: Du har retten til å når som helst be CIBT og Newland Chase om å slette personopplysningene du har gitt oss. CIBT og Newland Chase vil slette alle opplysningene, så lenge som det er juridisk tillatt å gjøre det i henhold til lover og forskrifter i landene der vi driver virksomhet. Du kan sende en slik forespørsel på e-post til [email protected]. Følgende vil da skje:

 • CIBT og Newland Chase vil bekrefte forespørselen din.
 • CIBT og Newland Chase vil vurdere din spesifikke forespørsel og landet den kommer fra, og avgjøre om det er lovlig tillatt at vi kan utføre forespørselen.
 • CIBT og Newland Chase vil deretter enten:
  • informere deg om at opplysningene dine har blitt fjernet fra systemene våre, eller
  • informere deg om datoen når CIBT og Newland Chase vil ha lovlig tillatelse til å fjerne de nevnte opplysningene fra systemene våre, ut fra de aktuelle opplysningenes art og opprinnelsesland.

Retten til tilgang til personopplysningene dine: Du har rett til å når som helst få tilgang til personopplysningene dine som CIBT er i besittelse av. For å sende inn en forespørsel om tilgang til opplysningene dine, er det nødvendig med personlig oppmøte på et CIBT- og Newland Chase-kontor med legitimasjon utstedt av et offentlig instans. Etter å ha bekreftet anmoderens identitet, vil CIBT og Newland Chase utlevere personopplysningene dine i henhold til retningslinjene våre.

Internasjonal overføring av personopplysninger: Personopplysningene dine kan lagres og behandles i alle land der vi er representert eller der vi engasjerer tjenesteleverandører. Din bruk av tjenestene våre innebærer at du forstår at opplysningene dine vil bli overført til land utenfor ditt bostedsland, inkludert USA, som kan ha andre regler for databeskyttelse enn landet ditt. Under visse omstendigheter kan domstoler, politimyndigheter, tilsynsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse andre landene ha rett til tilgang til personopplysningene dine.

For noen av landene utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) anerkjenner Europakommisjonen, Storbritannia og Sveits at de sørger for et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til standarder i EØS-landene, Storbritannia og Sveits (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her). For overføringer fra EØS, Storbritannia eller Sveits til land som ikke anses som tilstrekkelige av Europakommisjonen, Storbritannia og Sveits har vi innført egnede tiltak, slik som bruk av standard kontraktsklausuler utarbeidet av Europakommisjonen eller kontrakter godkjent av Sveits’ kommissær for å beskytte personopplysningene dine.

For dataoverføringer fra EØS, Storbritannia eller Sveits til USA, har CIBT og Newland Chase innført egnede tiltak, slik som bruk av standard kontraktsklausuler utarbeidet av Europakommisjonen eller kontrakter godkjent av Sveits’ kommissær for å beskytte personopplysningene dine.

Klage til tilsynsmyndighet: Hvis du mener at vi har krenket rettighetene dine i henhold til personvernforordningen (GDPR), kan du klage til tilsynsmyndigheten for databeskyttelse i landet der du bor eller til den øverste tilsynsmyndigheten på https://ico.org.uk/concerns/ eller ved å ringe +44 303 123 1113. Du finner en liste over tilsynsmyndigheter i EU for databeskyttelse (DPA-er, «Data Protection Authorities») her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Personer i Sveits bør kontakte den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (den sveitsiske kommissæren) for hjelp. Informasjon om den sveitsiske kommissæren finnes på: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

INFORMASJON VI DELER OG OVERFØRER

Vi kan dele noen av personopplysningene dine med andre CIBT- og Newland Chase-kontorer for å gi deg informasjon som er relevant i forhold til interessene dine og for å sette deg i kontakt med rådgivere som kan være nyttige for deg. For disse formålene kan personopplysningene dine behandles i eller leses fra CIBT- eller Newland Chase-kontorer i jurisdiksjoner som ikke har tilsvarende databeskyttelseslover som i ditt bostedsland.

Innen CIBT- og Newland Chase-gruppen av selskaper beskytter vi opplysningene dine gjennom bruk av standard kontraktsklausuler om databeskyttelse som er godkjent av Europakommisjonen.

Personopplysninger vil deles med selskaper som leverer kontraktsregulerte tjenester til oss for formålene som er beskrevet i dette personvernvarselet, og disse kan befinne seg i et annet land enn deg. Når vi overfører personopplysningene dine, bruker vi standard kontraktsklausuler om databeskyttelse, godkjent av Europakommisjonen, overfor tjenesteleverandører, eller godkjente, bindende virksomhetsregler som beskytter opplysningene dine.

Hvis du har spørsmål om prosessene våre for håndtering av informasjon eller du ønsker å få tilgang til personopplysningene dine, bør du kontakte personvernavdelingen vår på: [email protected].

Du kan ha andre rettigheter innen EU, Storbritannia og andre steder

Du har rett til å be oss om en kopi av personopplysningene dine; til å korrigere, slette eller begrense behandlingen av personopplysningene dine; og til å få personopplysningene du oppgir i et strukturert og maskinlesbart format. I tillegg kan du motsette deg behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter (spesielt der vi ikke må behandle opplysningene for å oppfylle et kontraktsmessig eller annet juridisk krav). Der vi har bedt om ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake.

Disse rettighetene kan være begrenset, for eksempel hvis utførelse av forespørselen din ville utlevere personlig informasjon om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er lovpålagt eller har en tvingende legitim interesse av å beholde. Hvis du har uløste spørsmål, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse der du bor, der du jobber eller der du mener at en krenkelse av databeskyttelseslover har funnet sted.

Vi oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge vi trenger dem for formålene som er beskrevet i dette personvernvarselet. Deretter vil vi iverksette tiltak for å slette personopplysningene dine eller for å oppbevare dem i et format som ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

Hvordan vi samler inn informasjon

Vi kan samle inn informasjon fra deg på følgende måter:

 • Ved å spørre: Vi kan samle inn personopplysninger fra deg ved å be deg om å gi dem til oss. CIBT og Newland Chase vil kun samle inn opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenesten du har bedt om
 • Informasjonskapsler: CIBT og Newland Chase bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som ligger på datamaskinen din for å identifisere deg som en unik bruker. Informasjonskapsler kan også gjøre det mulig for oss å spore din status eller fremdrift når du ber oss om tjenester eller informasjon. CIBT og Newland Chase bruker tredjeparts informasjonskapsler til å utføre funksjoner på våre vegne, for eksempel dataanalyse og markedsføringsassistanse. Opplysningene vi gir slike tredjeparter er anonyme og røper ikke spesifikke personopplysninger i tilknytning til kundene våre. Disse opplysningene brukes til spesifikke funksjoner der det er nødvendig med en bred statistikk over brukere, hvilket hjelper med å forbedre den generelle brukeropplevelsen for CIBT- og Newland Chase-kunder. Hvis du ønsker det, kan du innstille nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, eller du kan gjøre en enkeltvis sletting av alle informasjonskapslene på datamaskinen din ved å følge veiledningen i nettleserens hjelpefil. Hvis nettleseren din er innstilt på å avvise informasjonskapsler og du manuelt sletter informasjonskapsler, kan du imidlertid få problemer med å få tilgang til og bruke noen av sidene og funksjonene som for tiden finnes på nettstedet, eller som vi kan legge ut på nettstedet i fremtiden. Vi svarer ikke på «Do Not Track»-nettlesersignaler, men vi vil fortsette å følge med på relevant lovgivning og oppdateringer av retningslinjer og justere «Do Not Track»-strategien vår etter behov.
 • Nettsignaler: Et nettsignal er en elektronisk fil på en nettside som gjør det mulig for oss å telle og gjenkjenne brukere som har besøkt den aktuelle siden. Blant annet kan et nettsignal brukes i HTML-formaterte e-poster for å identifisere reaksjoner på kommunikasjon fra oss og måle hvor effektiv kommunikasjonen er. For eksempel hvis du får en e-post fra oss og klikker på en kobling i e-posten for å gå til nettstedet. Du kan generelt unngå nettsignaler via e-post ved å slå av HTML-visning og kun vise tekstdelen av e-posten din.
 • Nettserverlogger: Nettserverlogger er oppføringer av aktivitet som opprettes av datamaskinen som leverer nettsidene du ber om til nettleseren. For eksempel kan en nettserverlogg registrere søkeordet du skrev inn eller koblingen du klikket på for å gå inn på nettsiden. Nettserverloggen kan også registrere informasjon om nettleseren din, f.eks. IP-adressen og informasjonskapslene som er innstilte i nettleseren din av serveren.

Beskyttelse av informasjonen din

Å beskytte personopplysningene vi får fra deg er av helt avgjørende betydning for CIBT og Newland Chase. Selv om det alltid er en viss risiko forbundet med å overføre informasjon over internett, streber vi etter å beskytte deg mot misbruk av alle personopplysninger som vi mottar fra deg gjennom nettstedet vårt. CIBTs og Newland Chases data er beskyttet av bransjeanbefalt Transport Layer Security-teknologi (TLS). TLS er den mest utbredte sikkerhetsprotokollen som brukes i dag, og brukes for nettlesere og andre programmer som krever at data utveksles sikkert i et nettverk. Denne teknologien sørger for sikker overføring av alle data, inkludert personopplysninger og kredittkortinformasjon. Disse tiltakene gjør at CIBTs og Newland Chases kunder kan føle seg trygge på at opplysningene deres er beskyttet når de bruker nettstedet vårt.

Sletting av informasjonen din

Vi vil kun oppbevare og bruke opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, revisjonskrav fra myndigheter, løse tvistemål og oppfylle avtalene våre (inkludert de som er avtalt med klientene våre). Ved utløpet av en slik periode kan vi, etter eget skjønn, ødelegge slike personopplysninger uten å varsle deg.

Hvordan ytterligere kommunikasjon velges bort

Vi gir brukere anledning til å velge å ikke motta videre kommunikasjon fra oss, ved å sende oss en forespørsel. For å velge bort ytterligere kommunikasjon, kontakt oss på e-posten [email protected].

Hvordan CIBT og Newland Chase kontaktes

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, kontakt personvernombudet på e-posten [email protected].

Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til andre nettsteder. CIBT og Newland Chase er ikke ansvarlige for personvernpraksisen eller innholdet på slike nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern for disse nettstedene før du overfører personlig identifiserende informasjon til tredjeparter. Informasjon som samles inn av tredjeparten er ikke underlagt disse retningslinjene for personvern. En kobling til et nettsted som eies av en tredjepart utgjør ikke en anbefaling, godkjennelse eller sponsing av, tilknytning til eller et samarbeid med det tilkoblede nettstedet, med mindre det er spesifikt angitt.

Nettstedet kan inneholde sosiale mediefunksjoner, for eksempel Facebooks Liker-knapp og widgets slik som «Del dette»-knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet. Disse funksjonene kan innhente IP-adressen din og hvilken side du besøker på nettstedet, og kan innstille en informasjonskapsel for å gjøre det mulig for funksjonen å virke slik den skal. Sosiale mediefunksjoner og widgets driftes enten av en tredjepart eller driftes direkte på nettstedet. Dine interaksjoner med disse funksjonene er underlagt retningslinjene for personvern for selskapet som leverer dem.

Personopplysninger fra barn

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under 18 år. Som forelder eller verge må du ikke la barna dine sende inn personopplysninger uten din tillatelse.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi gjør alle anstrengelser for å angi nøyaktig informasjon, endres kravene til reisevisum og pass stadig, og det kan ta litt tid før vi blir informert om slike endringer. Derfor kan vi ikke garantere fullstendig nøyaktighet til enhver tid. Angitte behandlingstider og -gebyrer er kun til veiledning, og kan ikke garanteres. Der det angis at reisevisum ikke er påkrevd, anbefaler vi å få bekreftet denne informasjonen av transportselskapet og den relevante ambassaden eller konsulatet. CIBT og Newland Chase anbefaler å anskaffe reisevisum før reisen. Der informasjon om reisevisum ved ankomst er angitt, anbefaler vi alltid å få bekreftet denne informasjonen av flyselskapet og ambassaden eller høykommisjonen før reisen. Reiseplaner bør ikke bekreftes før visum eller pass utstedes, med mindre det er et spesifikt krav for det aktuelle konsulatet. I slike tilfeller bør bestillingene være refunderbare.

Hvis du kjøper tjenester fra nettstedet vårt, vil våre leveringsvilkår og betingelser,Bruksvilkår, gjelde for salget.

Ikrafttredelsesdato: 19. februar 2021.