Eksempel på krav for forretningsreise til Kenya for norske statsborgere

 1. Behandling utenlands

  Dette reisemålet har ingen ambassade i Norge. Alle søknader behandles i utlandet hos vårt Comet-kontor i Sverige. Gebyr for frakt til kontor i utlandet på kr. 1525 ekskl. mva per bestilling kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

 2. Pass

  Søkerens nåværende pass. Passet må:

  • Ha minst to sammenhengende ledige sider i passet for visum
  • Være gyldig i seks måneder fra utreisedatoen
  • Ikke være skadet på noen måte

 3. Fotografi(er)

  Du må skaffe til veie to fargefotografier av passbildetypen som oppfyller følgende krav:

  • Være tatt i løpet av de siste tre månedene og skrevet ut på fotopapir av høy kvalitet
  • Være tatt mot en helt hvit bakgrunn
  • Ha en størrelse på 35 mm x 45 mm
  • Vise hodet ditt fullstendig og rett forfra, med ansiktet ditt midt i bildet, og med et nøytralt ansiktsuttrykk (uten smil)
  • Du kan ikke ha på verken briller eller hodeplagg, unntatt av religiøse grunner
  • Bildet ditt skal ikke festes til søknaden din, og kan ikke ha merker etter lim, teip eller stifter

 4. Garantibrev

  Du må ha et garantibrev fra søkerens norske arbeidsgiver. Alle brev må skrives ut på brevpapir med selskapets brevhode med en postadresse i Norge. Bruk eksempelet vårt på garantibrev, som finnes på https://cometconsular.no/forms?formname=Business%20Introduction%20Letter%20Sample.pdf , som hjelp til å utforme brevet ditt.

  Merk at de fleste ambassader krever at garantibrevet er datert innen en måned fra søknaden sendes.

 5. Invitasjonsbrev

  Et invitasjonsbrev fra bedriften søkeren skal besøke. En kopi kan brukes. Dette brevet må:

  • Skrives på selskapets brevmal
  • Inkludere søkerens fulle navn, statsborgerskap og passnummer
  • Inkludere søkerens jobbtittel og startdato for arbeidskontrakten 
  • Spesifisere reisemål og formål med reisen
  • Spesifisere ønsket antall innreiser og hvor lenge visumet må være gyldig
  • Inkludere innreise- og utreisedato(er) 
  • Inkludere kontaktopplysningene for foretaket/verten som inviterer
  • Være signert av personen som har skrevet brevet, og ha stempel fra foretaket som inviterer

   

 6. Visumsøknadsskjema

  Et fullstendig og underskrevet søknadsskjema.

 7. Comet-ordreskjema

  Send inn Comet-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

Viktig informasjon

Forsinket behandling
Vi opplever for øyeblikket forsinkelser i behandlingen av e-visum til Kenya. Behandlingstider kan ikke garanteres inntil videre. Ta hensyn til dette når du skal søke e-visum og søk i god tid før avreise.

Eksempel på krav fo turisreise til Kenya Visum for norske statsborgere

 1. Visumgyldighet

  Dette er et visum med enkel innreise som er gyldig i 90 dager fra utstedelsedatoen, for et opphold på opptil 90 dager. Utreisedatoen kan være etter visumets utløpsdato.

 2. Krav for e-visum

  Kenyas myndigheter har erstattet sine prosesser for visum ved ankomst med et nettbasert system for utstedelse av visum. Et e-Visum er en elektronisk tillatelse fra myndighetene til å reise inn i Kenya. Den fungerer som et visum, men du får ikke stempel eller etikett i passet.

  For å være kvalifisert, må den reisende:

  • Ha et pass som minst er gyldig i seks måneder fra innreisedatoen, med en ledig visumside
  • Ha bevis på å ha nok kapital
  • Ha bevis på videre billett eller returbillett
  • Ha bevis på hotellreservasjon
  • Ha alle nødvendige dokumenter for å reise til neste reisemål
  • Oppfylle alle krav som er oppgitt på spørsmålsskjemaet for e-visum

  For å forberede dette, fyll ut spørsmålsskjemaet for Kenya fra Comet, som er inkludert i denne pakken, og last det opp på en sikker måte på https://cometconsular.no/upload-forms?service=evisa

  Alle spørsmål må besvares fullstendig og korrekt, siden de er obligatoriske felter på de kenyanske myndighetenes nettside, og feil kan ikke rettes på etter innsendelse.

 3. Fotografi(er)

  Et digitalt fargefotografi i passbildestørrelse. Fotografiet må:

  • Ha en hvit bakgrunn
  • Være tatt uten briller på
  • Være tatt i løpet av de siste seks månedene
  • Være lastet opp til en JPG-fil

  Etter at du har sendt inn ordren din til Comet, gjør en sikker opplasting av et digitalt bilde av deg selv til https://cometconsular.no/upload-forms?service=evisa sammen med e-visumordreskjemaet ditt for Kenya

 4. Kopi av pass

  Send inn en klar fargekopi av den første siden med personopplysninger i søkerens pass, som må være gyldig i minst tre måneder eller visumets utløpsdato.

  Etter at du har sendt inn ordren din til Comet, last det opp på en sikker måte på https://cometconsular.no/upload-forms?service=evisa

 5. Bevis på reiseplaner

  Detaljerte reiseplaner. Disse må leveres i form av:

  • En kopi av flybooking som viser inn- og utreise
  • En kopi av hotellreservasjonen

 6. Spørsmålsskjema for e-visum

  Et komplett utfylt spørsmålsskjema for e-visum til Kenya, som kan finnes i søknadspakken fra Comet

 7. Innreisekrav

  Søkere må ha med seg følgende dokumenter på reisen:

  • En kopi av hotellreservasjonen
  • En kopi av flyreservasjonen deres som viser videre reise eller retur

 8. Visumbetingelser

  Søkere bør søke om visum under to måneder før reisen starter

 9. Comet-ordreskjema

  Send inn Comet-ordreskjemaet som er inkludert i denne pakken.

  Merk at ingen kortbetalinger gjøres før hele visumsøknadsprosessen er fullført. 

 10. Opphold hos familie eller venner

  Søkere som skal bo hos familie/venner må skaffe til veie følgende dokumenter:

  • Et invitasjonsbrev utstedt av verten
  • En kopi av den kenyanske vertens ID-kort

  Eller

  • En kopi av den første siden med personopplysninger i vertens pass, og deres oppholdstillatelse/-visum om han/hun er utenlandsk statsborger

 11. Mindreårige

  Søkere som er 16 år eller yngre er fritatt for visum om de reiser med foreldrene sine

Premium Priority

Ikke risiker dine reiseplaner. En dedikert Premium Priority spesialist vil håndtere hele prosessen fra start til slutt, med ekspertisen som er nødvendig for å forsikre at din søknad blir godkjent så raskt som mulig. Opplev servicen og tryggheten med vår Premium Priority Tjeneste.

Les mer

Digital fototjeneste

Den digitale fototjenesten fra Comet er en perfekt måte å levere inn et digitalt passfoto til visumsøknaden din på. Bare last opp bildet ditt, og foto-ekspertene våre sørger for at det oppfyller kravene som stilles for søknaden din før det skrives ut og sendes til ambassaden.

Les mer

Velg Comet

Raskt.  Comet er den raskeste måten å få visum på.

Enkelt.  Comet kan hjelpe.  Visumekspertene våre er tilgjengelige på telefon eller e-post.

Sikkert. Comet har den høyeste bransjestandarden for datasikkerhet.