CIBTS VILKÅR FOR Å BRUKE NETTSTEDET

Dette er vilkårene og betingelsene (“Vilkår”) som styrer forholdet mellom deg, din kunde (referert til som “du” i disse vilkårene) og Visumservice AS Registration Number 917 923 205 of Drammensvei ('We') (“Vi”) for bruk av vårt nettsted (vårt nettsted). Bruk av vårt nettsted inkluderer å få tilgang til, å surfe på eller registrere seg som bruker av nettstedet.

Vennligst les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet vårt, da disse vil gjelde for din bruk av nettstedet vårt. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av dette for fremtidig referanse.

Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene, og at du godtar å overholde dem.

Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

ANDRE GJELDENDE VILKÅR

Våre Retningslinjer for personvern angir vilkårene for hvordan vi behandler alle personopplysninger som vi innhenter fra deg, eller som du gir oss, og angir dessuten informasjon om informasjonskapslene på nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til dette, og du garanterer at alle opplysninger du oppgir, er riktige.

Hvis du kjøper tjenester fra nettstedet vårt, vil våre vilkår og betingelser for levering gjelde for salget.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden.

Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen med tanke på eventuelle endringer som vi gjør. Slike endringer er bindende for deg.

ENDRINGER PÅ NETTSTEDET VÅRT

Vi kan oppdatere nettstedet vårt fra tid til annen, og vi kan endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at ethvert innhold på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere det. Vi garanterer ikke at nettstedet vårt, eller noe som helst innhold på det, vil være fritt for feil eller utelatelser.

TILGANG TIL NETTSTEDET VÅRT

Vårt nettsted er gratis tilgjengelig. Vi garanterer ikke at nettstedet vårt, eller noen som helst deler av dets innhold, vil være permanent tilgjengelig eller uten avbrudd. Tilgang til vårt nettsted er gitt på midlertidig basis. Vi kan stenge av, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet vårt uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg hvis vårt nettssted av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid, eller for en hvilken som helst periode. Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige tiltak for å ha tilgang til vårt nettsted.

Du er også ansvarlig for å sørge for at alle som har tilgang til nettstedet vårt via din internettforbindelse, er oppmerksomme på disse bruksvilkårene og andre relevante vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

DIN KONTO OG PASSORD

Hvis du velger, eller blir gitt en brukeridentifikasjonskode, et passord eller noen annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle denne informasjonen konfidensielt. Du må ikke utlevere dette til noen tredjepart.

Vi har rett til når som helst å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, dersom du etter vår mening ikke har overholdt alle bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Hvis du vet eller mistenker at andre enn deg kjenner din brukeridentifikasjonskode eller passord, må du varsle oss omgående på [email protected].

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt, og av materialet som er publisert på det. Disse verkene er beskyttet av lover og traktater om opphavsrett rundt om i verden. Alle slike rettigheter er reservert.

Du kan skrive ut en kopi og laste ned utdrag av hvilken som helst side fra vårt nettsted til personlig bruk, og du kan gjøre andre i din organisasjon oppmerksomme på innhold som er lagt ut på nettstedet vårt.

Du må ikke på noen som helst måte endre papirkopier eller digitale kopier av noe som helst materiale du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra enhver medfølgende tekst.

Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av innholdet på nettstedet vårt må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke noen som helst del av innholdet på nettstedet vårt for kommersielle formål uten å ha mottatt lisens fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter hva vi bestemmer, tilbakelevere eller ødelegge kopier av materialene du har laget.

INGEN TILLIT TIL INFORMASJON

Innholdet på nettstedet vårt er kun brakt til veie for å gi generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du burde stole på. Du må oppsøke profesjonell rådgivning før du handler, eller avstår fra å handle, på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

Selv om vi gjør en reell innsats for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen representasjoner, sikkerhet eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, for at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

BEGRENSNING AV VÅRT ANSVAR

Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som skulle oppstå som følge av uaktsomhet, svindel eller av en feilaktig fremstilling fra vår side, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av norsk lov.

I den grad loven tillater det, utelukker vi alle forhold, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for vårt nettsted eller innholdet på det, enten uttrykt eller underforstått.

Vi vil ikke være ansvarlig overfor noen brukere for tap eller skade, enten det skulle dreie seg om et avtaleforhold, ved urett (herunder uaktsomhet), ved brudd på lovbestemt plikt eller på annen måte, selv om det kan forventes, som skulle oppstå under eller i forbindelse med:

  • bruk av, eller manglende evne til å bruke, vårt nettsted; eller
  • bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet vårt.

Hvis du er en bedriftsbruker, vær oppmerksom på at vi spesielt ikke vil være ansvarlig for:

  • tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter;
  • forretningsavbrudd;
  • tap av forventede besparelser;
  • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller
  • eventuelle indirekte eller derav følgende tap eller skader.

Hvis du er en konsumentbruker, vær oppmerksom på at vi bare skaffer til veie nettstedet for hjemlig og privat bruk. Du samtykker i ikke å bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, avbrudd i virksomheten eller tap av forretningsmulighet.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder som er lenket på nettstedet vårt. Slike lenker bør ikke tolkes som en tilslutning fra vår side til de lenkede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder som er lenket på nettstedet vårt. Slike lenker bør ikke tolkes som en tilslutning fra vår side til de lenkede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Ulike begrensninger og fraskriving av ansvar vil gjelde for ansvar som oppstår som følge av leveringen av tjenester til deg, og dette blir angitt i våre vilkår og betingelser for levering .

VIRUS

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt vil være sikret eller fritt for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dine dataprogrammer og plattformer for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør bruke egen programvare for virusbeskyttelse.

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved bevisst å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som har en ondsinnet hensikt eller er teknisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet vårt er lagret, eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke foreta et angrep på nettstedet vårt på en måte som hindrer bruk av tjenestene, og heller ikke distribuere et slikt angrep. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til de gjeldende myndigheter på lov og rett, og vi vil samarbeide med de myndighetene ved å avsløre din identitet for dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

LENKING TIL VÅRT NETTSTED

Du kan lenke til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig, og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.

Du må ikke etablere en lenke på en slik måte at du foreslår noen form for assosiering, godkjenning eller tilslutning fra vår side, der det ikke ikke eksisterer noe slikt.

Du må ikke etablere en lenke til nettstedet vårt på et nettsted som ikke eies av deg. Nettstedet vårt må ikke være lagt inn på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen som helst del av vårt nettsted unntatt hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å trekke tilbake tillatelsen til å lenke.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av innholdet på nettstedet vårt på en annen måte enn det som er angitt ovenfor, vennligst kontakt [email protected].

LENKER OG RESSURSER PÅ NETTSTEDET VÅRT FRA TREDJEPARTER

Der hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse lenkene gitt kun til din informasjon.

Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

GJELDENDE LOV

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres i henhold til norsk lov, og begge parter er enige om at verneting for alle tvister er domstolene i Oslo.

KONTAKT OSS

For å kontakte oss vennligst send e-post til [email protected].